Afdelingen


Mandag d. 08. Jan kl. 19:30

Evangelisk alliance bedeuge


Denne aften foregår i Sønderborg frikirke, Damgade 94, Sønderborg