Kulturmøde – Cross Cultural Meeting

På Kulturmødet ønsker vi, at tillidsforhold og venskaber skal vokse frem på tværs af forskellige kulturer, og at vi kan blive en del af hinandens netværk.

Arrangementerne er typisk centreret omkring et måltid med efterfølgende fælles aktiviteter og mulighed for et møde med kristen tro og kultur.

Fællesspisning – det er gratis at spise med. Ofte hjælper vi hinanden med at komme med lidt tilbehør

Masser af snak – hygge – leg – små konkurrencer

Punktet “Livet med Gud”

Alle er meget velkomne, uanset nationalitet, kulturel og religiøs baggrund

 

With the Cross Cultural Meeting we want to strenghten mutual trust and friendship between people from different cultural background and that we may become a part of each others network.

The arrangements are typically centered around a meal and followed by different activities and the possibility of meeting Christian faith and culture.

The meal is free. Often we will help each other by bringing some kind of food

Lot of talk, fun, small games and plays – and competitions

The session “Life with God”

Everybody is very welcome regardless of nationality, cultural and religious background