Bibelkreds i hjemmene

Dato: 
Torsdag 24. sep, 19:30

Hvis du ønsker at komme med i en bibelkreds kan du kontakte formand Bjarne på mobil: 40355529.