Forlovelsessamtaler

Udlændinge, der får ophold i Danmark, skal lære dansk. Der er også hjemmearbejde på sprogstudiet, og mange nydanskere har stor glæde af en dansk lektiehjælper.

Formålet med at påtage sig opgaven som lektiehjælper er at være en sproglig støtte for nydanskeren.

Mange nydanskere har...

KALENDER

Torsdag 15. nov, 19:30
Torsdag 22. nov, 19:30
Mandag 26. nov, 17:30
Onsdag 28. nov, 19:30